Blog

temu mangga

Temu Mangga

Temu mangga memiliki habitus : Semak, tinggi 1-2 m. Batang : Semu, tegak, lunak, batang di dalam tanah membentuk rimpang,