Blog

Kandungan Rumput Mutiara

Kandungan penting : Kandungan kimia : Baihua she-she cao mengandung : Hentriacontane, stigmasterol, ursolic acid, oleanolic acid, Beta-sitosterol, sitisterol-D-glucoside, p-coumaric

Rumput Mutiara

Rumput mutiara tumbuh rindang berserak, tinggi 15-50 cm, tumbuh subur pada tanah lembap di sisi jalan, pinggir selokan, mempunyai banyak